*Nee, dit is geen spelfout! Het is een letterwoord dat staat voor Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Dat zijn de kernwaarden waarop onze hogeschool bouwt.

Een deeltijds onderwijsondersteuner voor 70% voor de unit Technologie campus Geel

Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.

Profiel en ervaring:

 • Je hebt een master opleidings- en onderwijswetenschappen, master in de onderwijskunde, master in de pedagogische wetenschappen of master in de educatieve studies.
 • Je hebt inzicht in curriculumontwikkeling en blended werkvormen in het hoger onderwijs.
 • Je hebt de nodige passie en enthousiasme voor het hoger onderwijs. Affiniteit met technologie of IT is een pluspunt.
 • Je kan collega’s motiveren en inspireren en gaat op een coachende manier in gesprek met hen.
 • Je werkt planmatig en resultaatsgericht.
 • Je beantwoordt aan het profiel van de Thomas More-medewerker.

Inhoud van de opdracht:

De opleidingen Energietechnologie en IT Factory (campus Geel) kenden de laatste jaren een grote evolutie door de verhoogde instroom van studenten en de sterke veranderingen in de maatschappij en de sector. Beide opleidingen werken aan een vernieuwd curriculum, zowel inhoudelijk als onderwijskundig. Nieuwe onderwijs- en evaluatievormen moeten blended leren mogelijk maken in de opleidingen Bouw en Elektromechanica. Je ondersteunt deze opleidingen in de concrete uitwerking van hun toetsbeleid.

We willen deze opleidingen de komende jaren ondersteunen enerzijds bij het uitwerken van nieuwe curricula en anderzijds bij het ontwikkelen van nieuwe werkvormen waarbij gestreefd wordt naar een goede mix van online en on campus onderwijs voor grote groepen.

Je opdracht:

 • De didactische visie op de curricula formuleren in lijn met de visie op onderwijs van Thomas More.
 • Concrete kaders uitwerken voor implementatie van deze visie in vakken, projecten, stageopdracht en afstudeerportfolio.
 • Docenten begeleiden om leerdoelen, werkvormen en evaluaties te aligneren in hun vak.
 • Docenten enthousiasmeren en ondersteunen in de concretisering van blended leren in werk- en evaluatievormen binnen hun vak.
 • Je zorgt voor een administratieve en organisatorische ondersteuning gedurende het gehele proces.
 • Je stemt je werkwijze en je resultaten af met de dienst onderwijs. Je participeert aan de lerende netwerken van de dienst onderwijs in Thomas More.

Aanbod

 • Een deeltijdse tewerkstelling als lector voor 70% van 01-09-2021 tot en met 31-08-2022 (met mogelijkheid tot verlenging).
 • Barema: 502
 • Tewerkstelling: campus Geel

Meer informatie m.b.t. de inhoud van de opdracht kan je bekomen bij inge.tyskens@thomasmore.be

Solliciteren (online met CV en motivatiebrief) kan tot en met 24 juni 2021.

Referentie: TMK-2021-EV-U3-249 - Publicatiedatum: 09-06-21