*Nee, dit is geen spelfout! Het is een letterwoord dat staat voor Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Dat zijn de kernwaarden waarop onze hogeschool bouwt.

Technische ondersteuning (0)

Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar. Raadpleeg regelmatig onze site voor nieuwe vacatures.

Spontane sollicitatie (0)

Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar. Raadpleeg regelmatig onze site voor nieuwe vacatures.

Interne vacatures (1)

Deze vacatures zijn enkel beschikbaar voor medewerkers van Thomas More.
Een deeltijds medewerker Voorsprongfonds 02/11/2021
Filter op locatie:
Spontane sollicitatie

Wil je bij Thomas More aan de slag maar vond je geen job die bij je past, solliciteer dan hier spontaan.

Thomas More creëert een omgeving waarin talenten maximaal tot ontplooiing komen. We evalueren kandidaten op basis van hun competentie, passie en talent ongeacht gender, leeftijd, nationaliteit, culturele achtergrond of functiebeperking.
Deel deze website:

Selectieprocedure

 • De preselectie bestaat uit het selecteren van mogelijke kandidaten op basis van de gerichte en spontane sollicitaties. Indien je geselecteerd wordt, nodigt de selectiecommissie je binnen de 4 weken uit voor een selectiegesprek.
 • De standaard selectieprocedure bestaat uit twee fasen:
  • Een eerste selectiegesprek
  • Een tweede selectiegesprek en/of assessment
 • Als de keuze op jou valt, word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Een afspraak voor het onthaal en intakegesprek volgt. Als de keuze niet op jou valt, word je eveneens zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Je kan feedback vragen aan de contactpersoon.
 • Indien je spontaan solliciteert of indien je niet bij de preselecties bent van de vacature waarvoor je solliciteert, dan bewaren wij je sollicitatiedossier gedurende één jaar in ons sollicitantenbestand. Indien je profiel beter past in een andere vacature van Thomas More dan nemen we op dat ogenblik graag contact met jou op.
 • Opmerking: tussen 15 juli en 15 augustus ligt de selectieprocedure stil.

Thomas More koestert elk talent en waardeert de verscheidenheid van haar medewerkers. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geslacht of handicap.

Voor de functies waar het bewijs van pedagogische bekwaamheid verplicht is, wordt dit vermeld in de vacature. Voor andere onderwijsfuncties is het bewijs van pedagogische bekwaamheid aan te bevelen. In dat geval neem je deel aan de onderwijskundige professionaliseringstrajecten van de hogeschool.

Vacatures beschrijven de functie bij aanvang van tewerkstelling. Omdat functies wijzigen in een dynamische en innovatieve hogeschoolomgeving, word je vooral geworven op basis van je competenties, motivatie en persoonlijk ontwikkelingsplan.

to top

Profiel

Thomas More-medewerker

 • Je hebt een voldoende dosis LEFV*.
 • Je bent gedreven en werkt resultaatgericht.
 • Je legt de lat hoog voor jezelf en je team en streeft ernaar de resultaten voortdurend te verbeteren.
 • Je staat open voor vernieuwing en denkt out-of-the-box.
 • Je leert graag bij en stimuleert dat ook bij anderen.
 • Je bent een netwerker en bent gericht op het werkveld.
 • Je kan zelfstandig werken en in team projecten realiseren.
 • Je bent loyaal en je draagt bij tot de realisatie van de missie en de visie van Thomas More.
Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden van de Codex Hoger Onderwijs (art.V.106).

* Nee, dit is geen spelfout! Het is een letterwoord dat staat voor Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Dit zijn de kernwaarden waarop onze hogeschool bouwt en hoe we ons gedragen.
to top

Missie, visie en statuut

Missie en visie

Alles over onze missie en visie lees je hier.

Statuut

Thomas More is een gesubsidieerde vrije hogeschool, d.w.z. een hogeschool met een privaatrechtelijk karakter die hoger onderwijs organiseert overeenkomstig de bepalingen van Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013. De volledige tekst van de Codex Hoger Onderwijs vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-onderwijzend-personeel-hogescholen.

In Thomas More ben je statutair of contractueel aangesteld:

 • Als statutair personeelslid val je onder het hogeschooldecreet en word je bezoldigd via het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Als contractueel personeelslid geldt de wet van 3 juli 1978, m.a.w. dezelfde wet als in de privé-sector. Je wordt rechtstreeks bezoldigd door de hogeschool.

De meest voorkomende salarisschalen zijn:

 • Salarisschaal 316 voor praktijklector of onderzoeker met bachelordiploma
 • Salarisschaal 502 voor lector of onderzoeker met masterdiploma
 • Salarisschaal 581 voor ATP-medewerker met bachelordiploma
 • Salarisschaal 587 voor ATP-medewerker met masterdiploma

Naast het loon zijn er extra financiële voordelen zoals fietsvergoeding en een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

to top