*Nee, dit is geen spelfout! Het is een letterwoord dat staat voor Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Dat zijn de kernwaarden waarop onze hogeschool bouwt.

Onderwijs (26)

Een deeltijds lector gebouwtechnieken en duurzaam bouwen voor 50% voor campus Geel 10/08/2021
Een deeltijds lector klimaat en duurzame energie voor 50% voor campus Geel 10/08/2021
Een deeltijds lector topograaf voor 25% voor campus Geel 10/08/2021
Een gastprofessor Full Stack Development voor 50-100% voor campus Geel 10/08/2021
Een lector Data Management en Artificial Intelligence voor 50-100% voor campus Geel 10/08/2021
Een voltijds lector houtbouw voor campus Geel 10/08/2021
(Praktijk)lector vloeiendheidsstoornissen (25%) 15/08/2021
Deeltijds coördinator LEON, navorming leraren opleiding Mechelen-Antwerpen (50%) 15/08/2021
Deeltijds gastprofessor (20%) onderzoek&innovatie en bachelorproef in interieurvormgeving 15/08/2021
Deeltijds gastprofessor (20%) in 1 of meerdere projectateliers van de opleiding interieurvormgeving 15/08/2021
Deeltijds gastprofessor (30%) leerlijn ontwerpen, Ontwerpen 1 voor de opleiding Interieurvormgeving 15/08/2021
Een (praktijk)lector Ondernemen/Marketing - Sport -en Eventmanagement voor 50-100% Sport@Turnhout 15/08/2021
Een deeltijds (praktijk)lector voor de opleiding Orthopedie voor 50% Campus Geel 15/08/2021
Een deeltijds gastprofessor Bewegingsrecreatie OUTDOOR voor 50% Sport@thomasmore Turnhout 15/08/2021
Een deeltijds gastprofessor Elektromechanische systemen voor 15% voor campus Geel (avond) 15/08/2021
Een deeltijds gastprofessor Elektromechanische systemen voor 15% voor campus Geel (dag) 15/08/2021
Een deeltijds gastprofessor Internet Of Things voor 20% voor campus Geel 15/08/2021
Een deeltijds gastprofessor Productieorganisatie voor 10% voor campus Geel 15/08/2021
Een deeltijds gastprofessor Programmeren voor 20-50% voor campus Geel en Lier 15/08/2021
Een voltijds (praktijk)lector Programmeren voor campus Geel, Turnhout en Lier 15/08/2021
gastprofessor (100%) voor Autotechnologie/Automotive Technology en graduaat Voertuigtechnieken 15/08/2021
Stagebegeleider Verpleegkunde (10-20%) 15/08/2021
Voltijds gastprofessor voor de opleiding Graduaat in het Programmeren 15/08/2021
Een deeltijds (praktijk)lector voor 40-70% (WerkPlekLeren) Maatschappelijk Werk campus Geel 16/08/2021
Voltijds (praktijk)lector en vakgroepcoördinator Arbeids- & Organisatiepsychologie 16/08/2021
Gastprofessor ICT - security (50%) 31/08/2021

Technische ondersteuning (1)

Interne vacatures (1)

Deze vacatures zijn enkel beschikbaar voor medewerkers van Thomas More.
Campusmanager Lier 20/08/2021
Filter op locatie:
Spontane sollicitatie

Wil je bij Thomas More aan de slag maar vond je geen job die bij je past, solliciteer dan hier spontaan.

Thomas More creëert een omgeving waarin talenten maximaal tot ontplooiing komen. We evalueren kandidaten op basis van hun competentie, passie en talent ongeacht gender, leeftijd, nationaliteit, culturele achtergrond of functiebeperking.
Deel deze website:

Selectieprocedure

 • De preselectie bestaat uit het selecteren van mogelijke kandidaten op basis van de gerichte en spontane sollicitaties. Indien je geselecteerd wordt, nodigt de selectiecommissie je binnen de 4 weken uit voor een selectiegesprek.
 • De standaard selectieprocedure bestaat uit twee fasen:
  • Een eerste selectiegesprek
  • Een tweede selectiegesprek en/of assessment
 • Als de keuze op jou valt, word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Een afspraak voor het onthaal en intakegesprek volgt. Als de keuze niet op jou valt, word je eveneens zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Je kan feedback vragen aan de contactpersoon.
 • Indien je spontaan solliciteert of indien je niet bij de preselecties bent van de vacature waarvoor je solliciteert, dan bewaren wij je sollicitatiedossier gedurende één jaar in ons sollicitantenbestand. Indien je profiel beter past in een andere vacature van Thomas More dan nemen we op dat ogenblik graag contact met jou op.
 • Opmerking: tussen 15 juli en 15 augustus ligt de selectieprocedure stil.

Thomas More koestert elk talent en waardeert de verscheidenheid van haar medewerkers. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geslacht of handicap.

Voor de functies waar het bewijs van pedagogische bekwaamheid verplicht is, wordt dit vermeld in de vacature. Voor andere onderwijsfuncties is het bewijs van pedagogische bekwaamheid aan te bevelen. In dat geval neem je deel aan de onderwijskundige professionaliseringstrajecten van de hogeschool.

Vacatures beschrijven de functie bij aanvang van tewerkstelling. Omdat functies wijzigen in een dynamische en innovatieve hogeschoolomgeving, word je vooral geworven op basis van je competenties, motivatie en persoonlijk ontwikkelingsplan.

to top

Profiel

Thomas More-medewerker

 • Je hebt een voldoende dosis LEFV*.
 • Je bent gedreven en werkt resultaatgericht.
 • Je legt de lat hoog voor jezelf en je team en streeft ernaar de resultaten voortdurend te verbeteren.
 • Je staat open voor vernieuwing en denkt out-of-the-box.
 • Je leert graag bij en stimuleert dat ook bij anderen.
 • Je bent een netwerker en bent gericht op het werkveld.
 • Je kan zelfstandig werken en in team projecten realiseren.
 • Je bent loyaal en je draagt bij tot de realisatie van de missie en de visie van Thomas More.
Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden van de Codex Hoger Onderwijs (art.V.106).

* Nee, dit is geen spelfout! Het is een letterwoord dat staat voor Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Dit zijn de kernwaarden waarop onze hogeschool bouwt en hoe we ons gedragen.
to top

Missie, visie en statuut

Missie en visie

Alles over onze missie en visie lees je hier.

Statuut

Thomas More is een gesubsidieerde vrije hogeschool, d.w.z. een hogeschool met een privaatrechtelijk karakter die hoger onderwijs organiseert overeenkomstig de bepalingen van Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013. De volledige tekst van de Codex Hoger Onderwijs vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-onderwijzend-personeel-hogescholen.

In Thomas More ben je statutair of contractueel aangesteld:

 • Als statutair personeelslid val je onder het hogeschooldecreet en word je bezoldigd via het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Als contractueel personeelslid geldt de wet van 3 juli 1978, m.a.w. dezelfde wet als in de privé-sector. Je wordt rechtstreeks bezoldigd door de hogeschool.

De meest voorkomende salarisschalen zijn:

 • Salarisschaal 316 voor praktijklector of onderzoeker met bachelordiploma
 • Salarisschaal 502 voor lector of onderzoeker met masterdiploma
 • Salarisschaal 581 voor ATP-medewerker met bachelordiploma
 • Salarisschaal 587 voor ATP-medewerker met masterdiploma

Naast het loon zijn er extra financiële voordelen zoals fietsvergoeding en een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

to top