*Nee, dit is geen spelfout! Het is een letterwoord dat staat voor Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Dat zijn de kernwaarden waarop onze hogeschool bouwt.

Onderwijs (25)

Een voltijds (praktijk)lector (m/v) Mechanica - Onderhoudstechnieken Campus Geel 10/08/2019
Een voltijds gastprofessor (m/v) Application Development / Business Intelligence Campus Geel 10/08/2019
Voltijds lector Arbeids- & Organisatiepsychologie (M/V) 11/08/2019
Voltijds praktijk(lector) (M/V) graduaatsopleiding HR-Support 11/08/2019
lector Dyslexia en Professional contexts in Europe (m/v) 10% 12/08/2019
Een (praktijk)lector (m/v) Bewegingsrecreatie INDOOR of OUTDOOR voor 50-100% Unit Sport@Turnhout 14/08/2019
(Praktijk) lector (40%) voor de banaba zorgverbreding Mechelen met focus op kleuteronderwijs (M/V) 15/08/2019
Een (praktijk)lector (m/v) Ondernemen (financiële luik) - Sportmanagement voor Unit Sport@Turnhout 15/08/2019
Een deeltijdse (praktijk)lector (30%) met een onderwijsopdracht projectatelier 1-2-3 (m/v) 15/08/2019
Een halftijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) Programmeren 50% 15/08/2019
Een voltijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) Electronica-ICT 15/08/2019
Een voltijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) ICT, Informatica 15/08/2019
Een voltijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) Digitaal Technicus, ICT 15/08/2019
Een voltijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) IoT-Digitaal Technicus Systemen Netwerken 15/08/2019
Een voltijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) Programmeren 15/08/2019
Een voltijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) Programmeren 15/08/2019
Een voltijds relatiebeheerder Secundair onderwijs en WES (m/v) Campus Geel 15/08/2019
Stagebegeleiders met beperkt opdrachtpercentage (10% of 20%) (m/v) 15/08/2019
Voltijds lector ter ondersteuning van (digitale) onderwijsprocessen ID&A (m/v) 15/08/2019
Een deeltijds (praktijk)lector/gastprofessor (m/v) 30% Postgraduaat Space & Service Design 16/08/2019
Een deeltijds (praktijk)lector/gastprofessor/onderzoeker (m/v) 20% Postgrad. Space & Service Design 16/08/2019
Deeltijds lector Nederlands voor anderstaligen (30%) voor de lerarenopleiding Mechelen (m/v) 20/08/2019
Voltijds (praktijk) lector voor de lerarenopleiding Mechelen en Antwerpen (m/v) 20/08/2019
Voltijds lector/onderzoeker geschiedenis voor de lerarenopleiding Mechelen (m/v) 20/08/2019
Twee voltijdse medewerkers onderwijs & curriculuminnovatie 29/08/2019

Onderzoek (17)

Een voltijds research developer: projectontwikkeling en acquisitie (m/v) 11/08/2019
Een deeltijds (50%) onderzoeker e-mental-health (m/v) 12/08/2019
Een voltijds Projectleider (m/v) Europese projecten LiCalab Campus Geel 15/08/2019
Voltijds lector/onderzoeker geschiedenis voor de lerarenopleiding Mechelen (m/v) 20/08/2019
Business developer praktijkgericht onderzoek en dienstverlening digitale innovatie(100%) m/v 25/08/2019
Deeltijds (50%) onderzoeker & speerpuntcoörd. future mobility: autonome mobil. & duurz. energ. (m/v) 25/08/2019
Een voltijds business onderzoeker digitale innovatie voor ondernemingen (m/v) 25/08/2019
Een voltijds onderzoeker beleving en storytelling voor onderzoekteam digital media experiences (m/v) 25/08/2019
Een voltijds onderzoeker duurzaam ontwerpen en produceren voor een circulaire economie (m/v) 25/08/2019
Een voltijds onderzoeker effectieve (zorg)communicatie en gedragsbeïnvloeding (m/v) 25/08/2019
Een voltijds onderzoeker en speerpuntcoördinator evidence-based strategische, corporate comm. (m/v) 25/08/2019
Een voltijds onderzoeker gebruikers & gedrag nieuwe mediatechnologie en coördinator experience (m/v) 25/08/2019
Een voltijds onderzoeker hybride productie: 3D printing en nabewerking (m/v) 25/08/2019
Een voltijds onderzoeker ondernemen en toegepaste artificiële intelligentie (m/v) 25/08/2019
Een voltijds praktijkgericht onderzoeker en speerpuntcoördinator toegankelijke zorg (m/v) 25/08/2019
Een voltijds praktijkgericht onderzoeker innovatie in toerisme (m/v) 25/08/2019
Voltijds onderzoeker strategische business innovatie met focus op duurz. ondern. & circ. econ. (m/v) 25/08/2019

Interne vacatures (0)

Deze vacatures zijn enkel beschikbaar voor medewerkers van Thomas More. Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar. Raadpleeg regelmatig onze site voor nieuwe vacatures.
Filter op locatie:
Spontane sollicitatie

Wil je bij Thomas More aan de slag maar vond je geen job die bij je past, solliciteer dan hier spontaan.

Deel deze website:

Selectieprocedure

 • De preselectie bestaat uit het selecteren van mogelijke kandidaten op basis van de gerichte en spontane sollicitaties. Indien je geselecteerd wordt, nodigt de selectiecommissie je binnen de 4 weken uit voor een selectiegesprek.
 • De standaard selectieprocedure bestaat uit twee fasen:
  • Een eerste selectiegesprek
  • Een tweede selectiegesprek en/of assessment
 • Als de keuze op jou valt, word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Een afspraak voor het onthaal en intakegesprek volgt. Als de keuze niet op jou valt, word je eveneens zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Je kan feedback vragen aan de contactpersoon.
 • Indien je spontaan solliciteert of indien je niet bij de preselecties bent van de vacature waarvoor je solliciteert, dan bewaren wij je sollicitatiedossier gedurende één jaar in ons sollicitantenbestand. Indien je profiel beter past in een andere vacature van Thomas More dan nemen we op dat ogenblik graag contact met jou op.
 • Opmerking: tussen 15 juli en 15 augustus ligt de selectieprocedure stil.

Thomas More koestert elk talent en waardeert de verscheidenheid van haar medewerkers. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geslacht of handicap.

Voor de functies waar het bewijs van pedagogische bekwaamheid verplicht is, wordt dit vermeld in de vacature. Voor andere onderwijsfuncties is het bewijs van pedagogische bekwaamheid aan te bevelen. In dat geval neem je deel aan de onderwijskundige professionaliseringstrajecten van de hogeschool.

Vacatures beschrijven de functie bij aanvang van tewerkstelling. Omdat functies wijzigen in een dynamische en innovatieve hogeschoolomgeving, word je vooral geworven op basis van je competenties, motivatie en persoonlijk ontwikkelingsplan.

to top

Profiel

Thomas More-medewerker

 • Je hebt een voldoende dosis LEFV*.
 • Je bent gedreven en werkt resultaatgericht.
 • Je legt de lat hoog voor jezelf en je team en streeft ernaar de resultaten voortdurend te verbeteren.
 • Je staat open voor vernieuwing en denkt out-of-the-box.
 • Je leert graag bij en stimuleert dat ook bij anderen.
 • Je bent een netwerker en bent gericht op het werkveld.
 • Je kan zelfstandig werken en in team projecten realiseren.
 • Je bent loyaal en je draagt bij tot de realisatie van de missie en de visie van Thomas More.
Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden van de Codex Hoger Onderwijs (art.V.106).

* Nee, dit is geen spelfout! Het is een letterwoord dat staat voor Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Dit zijn de kernwaarden waarop onze hogeschool bouwt en hoe we ons gedragen.
to top

Missie, visie en statuut

Missie en visie

Alles over onze missie en visie lees je hier.

Statuut

Thomas More is een gesubsidieerde vrije hogeschool, d.w.z. een hogeschool met een privaatrechtelijk karakter die hoger onderwijs organiseert overeenkomstig de bepalingen van Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013. De volledige tekst van de Codex Hoger Onderwijs vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-onderwijzend-personeel-hogescholen.

In Thomas More ben je statutair of contractueel aangesteld:

 • Als statutair personeelslid val je onder het hogeschooldecreet en word je bezoldigd via het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Als contractueel personeelslid geldt de wet van 3 juli 1978, m.a.w. dezelfde wet als in de privé-sector. Je wordt rechtstreeks bezoldigd door de hogeschool.

De meest voorkomende salarisschalen zijn:

 • Salarisschaal 316 voor praktijklector of onderzoeker met bachelordiploma
 • Salarisschaal 502 voor lector of onderzoeker met masterdiploma
 • Salarisschaal 581 voor ATP-medewerker met bachelordiploma
 • Salarisschaal 587 voor ATP-medewerker met masterdiploma

Naast het loon zijn er extra financiële voordelen zoals fietsvergoeding en een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

to top